Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

PANAROM ONLINE ÁRUHÁZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

Hatályba lép: 2019.03.20.

ÁSZF CÉLJA, BEVEZETÉS

A jelen ÁSZF célja, hogy a PANAROM ONLINE ÁRUHÁZ-ban (www.panarom.hu) történő vásárlásra vonatkozó rendelkezéseket meghatározza. A PANAROM ONLINE ÁRUHÁZ-at (a továbbiakban: ONLINE ÁRUHÁZ) az Adrienne Feller Cosmetics Zrt. (székhely: 5126 Jászfényszaru, Albert Einstein út 3.  hrsz., fióktelep: 1036 Budapest, Perc utca 2., adószám: 25401013-12-16, cégjegyzékszám: 16-10-001818; Vevőszolgálat telefonszáma: 061 336-0466, e-mail címe: rendeles@panarom.hu, a továbbiakban: PANAROM) üzemelteti.

A jelen ÁSZF 2019.03.20 napján lép hatályba.

A jelen ÁSZF-et a PANAROM bármikor, a szerződéskötő fél (a továbbiakban: Megrendelő vagy Vásárló) hozzájárulása nélkül jogosult egyoldalúan, a jövőre vonatkozóan módosítani. Az ÁSZF módosításról a PANAROM a weboldalon keresztül értesíti a Vásárlót.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a PANAROM kialakult gyakorlata, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkori rendelkezései, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

A Vásárló a PANAROM ONLINE ÁRUHÁZ-ban leadott valamennyi rendelés megerősítésekor a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.

A megrendelés kizárólag az ONLINE ÁRUHÁZ-ban leadott megrendelés útján lehetséges. PANAROM nem fogad el, és a jelen ÁSZF nem terjed ki a telefonon, telefaxon, postai úton levélben, e-mailen, vagy egyéb, az ONLINE ÁRUHÁZ-ban történő megrendeléstől eltérő módon leadott megrendelésre.

A PANAROM-nál jelenleg nincs alkalmazásban a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, a PANAROM nem aláírója magatartási kódex-nek.

 

 

FOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt.

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

Szakmai Vásárló (aromaterapeuta): szakmai (aromaterapeuta) regisztráció alapján regisztráló Vásárló, akinek (amelynek) szakmai regisztrációját a szakmai regisztrációra jogosító igazolások PANAROM részére történő megküldését követően PANAROM e-mailben visszaigazolta.

Szakmai Vásárló (kozmetikus): szakmai (kozmetikus) regisztráció alapján regisztráló Vásárló, akinek (amelynek) szakmai regisztrációját a szakmai regisztrációra jogosító igazolások PANAROM részére történő megküldését követően PANAROM e-mailben visszaigazolta.

 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vásárló: Fogyasztó és Vállalkozás összefoglaló elnevezése.

A VÁSÁRLÁS MENETE

 1. Megrendelhető termékek

A PANAROM a fenti weboldalon megtalálható, internetes katalógusában teszi közzé a Vásárlók által megrendelhető termékeit. Egyes megrendelhető termékek kizárólag a Szakmai Vásárlók számára, míg más termékek minden regisztrált vásárló számára elérhetőek.

 1. Regisztráció, bejelentkezés, megrendelés

A megrendelések feladásához és tanfolyamokra történő jelentkezéshez szükséges, hogy a Vásárló felhasználóként belépjen a PANAROM online rendszerébe a www.panarom.hu weboldalon. Ehhez az első alkalommal regisztrálnia kell magát a www.panarom.hu weboldalon, a későbbiek folyamán az e-mail címével és jelszavával bármikor beléphet. Az online áruházon két típusú regisztráció lehetséges:

Laikus, fogyasztói (felhasználói) regisztráció: az ONLINE ÁRUHÁZ-ban történő vásárláshoz, valamint tanfolyamokon való jelentkezéshez felhasználóként történő belépés, továbbá a honlapon elhelyezett adatkezelési tájékoztató honlapon történő elfogadása szükséges. A laikus regisztrálók kiskereskedelmi áron vásárolhatnak az ONLINE ÁRUHÁZBAN, de egyéni kedvezményük is beállításra kerülhet, emellett kizárólag a laikusoknak fenntartott tanfolyamokra jelentkezhetnek, amelyek az ONLINE ÁRUHÁZ-ban külön jelölve vannak.

Szakmai (aromaterapeuta) regisztráció / Szakmai Vásárló: Az ONLINE ÁRUHÁZ-ban lehetséges szakmai regisztráció a következő végzettséggel rendelkezők számára: Okleveles aromaterapeuta , A teljes okleveles aromaterapeuta képzést egy összegben befizetett hallgatók, Aromaterapeuta Alapképzést + 3 (okleveles aromaterapeuta képzés blokkjai közé tartozó) tanfolyamot elvégzők,  fitoterapeuta, természetgyógyász, gyógy-és aromanövény szakon szerzett egyetemi végzettség, szülésznő, dúla, védőnő, gyógyszerész, orvos, gyógymasszőr, regeneráló balneoterápiás masszőr,  spotmasszőr, egyéb masszőr (egyedi elbírálás alapján), gyógytornász, egyéb (egyedi elbírálás alapján).

 

Szakmai (kozmetikus) regisztráció / Szakmai Vásárló: Az ONLINE ÁRUHÁZ-ban lehetséges szakmai regisztráció a következő végzettséggel rendelkezők számára: kozmetikusok, kozmetikus tanulók, együttműködő partnerek (SPA-k, szállodák). A kozmetikus tanulóknak évente kell feltölteni a friss és aktív iskolalátogatási igazolásukat. A kozmetikus iskola elvégzését követően a kozmetikus tanulónak a kozmetikus végzettségét igazoló dokumentumot kell feltöltenie, hogy a nagykereskedelmi árra továbbra is jogosult legyen.

 

A szakmai regisztráció az (i) igazoló dokumentum (pl. jelentkezési lap, iskolalátogatási igazolás, oklevél, diploma, megállapodás, stb.) feltöltéséhez, valamint (ii) a PANAROM általi írásbeli (e-mailen történő) visszaigazoláshoz, (iii) továbbá a honlapon elhelyezett adatkezelési tájékoztató honlapon történő elfogadásához kötött.

A szakmai regisztrációval rendelkező felhasználók nagykereskedelmi áron vásárolhatnak az ONLINE ÁRUHÁZ-ban, valamint jelentkezhetnek a Panarom Aromaterapeuta Intézet szakmai képzéseire. A szakmai regisztrálók egyedi kedvezményei beállításra kerülnek az ONLINE ÁRUHÁZ-ban.

A regisztráció a képernyő bal felső sarkában található.

A regisztráció során a következő (személyes) adatok megadására van szükség:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím: A rendszer erre a címre küldi az értesítéseket, szükséges az egyeztetésekhez is.
 • Telefonszám: A PANAROM ezen a számon egyezteti a megrendelés teljesítéséhez, valamint a tanfolyami részvételhez szükséges adatokat, valamint a kiszállításért felelős partner ezen a számon egyeztet a csomag átvételéről.
 • Cégnév, amennyiben ezzel kíván a vásárló vásárolni
 • Szállítási cím és számlázási adatok: Amennyiben ezek különböznek, mindkettőt meg kell adni a regisztráció során. A szállítási címet pontosan szükséges megadni (pl. lépcsőház, épület, emelet, ajtó, kapucsengő).
 • Nagykereskedelmi áron történő vásárlásra jogosultak regisztrációja, azaz szakmai regisztráció során, a jogosultságot igazoló dokumentum feltöltése.
 • E-mailben kapott ideiglenes jelszó megváltoztatása ajánlott az első belépést követően a profiloldalon:
 • Jelszó: Tetszőlegesen megválasztható jelszó, a rendszerbe való belépéshez szükséges
 • Jelszó ismét: Ellenőrzés, az esetleges elütések kiszűrésére

Ezek az adatok minimálisan szükségesek ahhoz, hogy a Vásárló a rendszerbe be tudjon lépni, illetve a kiválasztott termékeket szállítani tudjuk.

A megadott e-mail címre érkező rendszerüzenetben kapott linkkel szükséges véglegesíteni a regisztrációt, és ugyanebben az üzenetben kapott ideiglenes jelszóval lehet belépni először az ONLINE ÁRUHÁZ-ba.

Az első belépés a regisztráció során megadott e-mail cím és a rendszerüzenetben kapott ideiglenes jelszó beírása után a “Bejelentkezés” című gombra kattintva lehetséges. Az ideiglenes jelszót a profiloldalon lehet megváltoztatni a Vásárló által választottra. A jelszó módosítást követően a profiloldalon megadott jelszót szükséges megadni a belépéskor.

Az ONLINE ÁRUHÁZ-ba történő belépés egyrészt a kosárban lévő, vagy ezután kiválasztásra kerülő termékek megrendeléséhez szükséges, másrészt a Panarom Aromaterapeuta Intézet tanfolyamaira történő jelentkezéshez, de lehetőség van a regisztráció során megadott adatok ellenőrzésére, módosítására illetve személyes adat(ok) mentésére a képernyő jobb felső sarkában található “Profilom” menüpontra kattintva.

A PANAROM a megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Vásárló által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért a PANAROM-ot felelősség nem terheli.

A megvásárolni kívánt termékeket helyezze a kosárba, ez a termékoldalon a kiszerelés kiválasztását követően, a „kosárba” ikonra történő kattintással lehetséges. Alapértelmezésben 1 (egy) darab kerül a kosárba, ha ennél többet szeretne egy-egy termékből vásárolni, akkor a termékoldalon, vagy a kosáron belül a terméknél egyszerűen írja át a számot a kívánt mennyiségre.

Ha közben meggondolta magát, vagy csak véletlenül tett be egy terméket a kosárba, ugyanitt lehetősége van a kosárból való kivételre is, a termék mellett található piros „x” jelre történő kattintással.

Amennyiben a vásárlás mellett dönt, kattintson a kosár összegzése alatt található “Tovább a szállítási adatokhoz” gombra.

Ekkor a Számlázási és szállítási adatok véglegesítéséhez jut, melyeket a rendszer a regisztráció során megadott adatok alapján automatikusan kitölt, azonban itt lehetősége van az adatok megváltoztatására is. Amennyiben a számlázási címet a regisztráció során nem töltötte ki, azt itt szükséges pótolnia. Amennyiben a szállítási cím különbözik a regisztrációkor megadott címtől, a rubrika kipipálását követően megadhatja az új címet, ezt a címet a profiloldal eltárolja, mint szállítási cím, így a következő vásárláskor – ha nem kerül módosításra – a rendszer automatikusan ezt másolja át. A sikeres kézbesítéshez szükséges, hogy a megadott postázási címen pontosan beazonosítható legyen, milyen néven kit kell keresni a csomaggal.

A következő lépés a laikus regisztrációk esetében a fizetési kötelezettséggel járó „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a vásárlás véglegesítése, melyről a rendszer minden esetben e-mail üzenetet küld, és amely a „Profilom” menüben a „Rendeléseim” almenüben ellenőrizhető.

 1. A termékek ára

A termékek aktuális kiskereskedelmi árát a weboldalon található érvényes termékkatalógus tartalmazza. Az árak forintban értendők, és tartalmazzák az ÁFA-t. Az online áruházba történő belépést követően a laikus felhasználók továbbra is a rájuk vonatkozó aktuális kiskereskedelmi árat látják, míg a szakmai regisztrációval rendelkező vásárlók a nagykereskedelmi árat. Abban az esetben, ha egy felhasználó egyéni állandó kedvezménnyel rendelkezik, a bejelentkezést követően ez is jelentkezik az árban, azaz a kedvezményre jogosult Vásárló a kedvezményes árat látja.

A terméknél feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítási költséget. laikus vásárlás estén bruttó 20.000,- (húszezer) Ft, szakmai vásárlás estén bruttó 30.000,- (harmincezer) Ft-os rendelés esetén a szállítási költséget a PANAROM nem számolja fel. A megrendelés átvételekor fizetendő összeg minden esetben megegyezik a kosár végösszegével. A kosár végösszege tartalmazza a szállítási költséget is.

A PANAROM az ONLINE ÁRUHÁZ-ban közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár értékét mindig az aktuális, adott regisztrált felhasználóra vonatkozó árakkal számolja. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben a PANAROM a tőle elvárható gondos eljárás ellenére is hibás vételárat tüntet fel, különösen, ha az nyilvánvalóan téves (pl.: a termék általánosan elfogadott piaci árától nagymértékben eltérő ár, vagy egy esetleges rendszerhiba, pl. 0 Ft vagy 1 Ft kerül feltüntetésre), akkor a PANAROM nem köteles a terméket a hibásan megjelölt áron értékesíteni. Ebben az esetben a PANAROM felajánlja a tényleges áron történő értékesítést és amennyiben Vásárló azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat a vásárlástól.

 1. Fizetés módja

Megrendeléskor a laikus regisztrációval rendelkező Vásárló választhat, hogy a megrendelt termékek vételárát a termékek átvétele előtt bankkártyával vagy a termék átvételekor utánvétes fizetéssel készpénzben fizeti ki.

A szakmai regisztrációval rendelkező Vásárló a következő fizetési módok közül választhat: (i) utánvétes fizetés a termék átvételekor vagy (ii) banki átutalás vagy (iii) bankkártyás fizetés.

 • Utánvétes fizetés a termék átvételekor

laikus regisztrációval rendelkező Vásárló és szakmai regisztrációval rendelkező Vásárló részére is

Amennyiben a Vásárló által megadott szállítási címről átvétel nélkül visszaküldésre kerül a csomag, a továbbiakban arra kizárólag az összes költség előre történő megfizetésével fogadjuk el a megrendelést. Postafiók címre nem áll módunkban utánvétes küldeményt küldeni.

A PANAROM fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az utánvétes megrendelést üzleti kockázat függvényében visszautasítsa, és előre fizetést kérjen. Erről a Vásárló értesítést kap.

 • Banki átutalás – kizárólag a szakmai felhasználók számára

kizárólag szakmai regisztrációval rendelkező Vásárló részére

Átutalással történő fizetés esetén a Vásárló a PANAROM számlájának kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles a megrendelt termékek vételárát és a szállítási költséget a számlán meghatározott számlaszámra történő átutalással teljesíteni. PANAROM fenntartja a jogot, hogy a Vásárló banki átutalással történő fizetés kiválasztása esetén előre utalást, azaz a kiszállítást megelőző utalást vagy utánvétes fizetést kérjen, ha a banki utalással kapcsolatosan korábban bármilyen probléma felmerült az adott Vásárlónál.

A vételár teljes kifizetéséig a PANAROM az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak a PANAROM számláján történő jóváírásával száll át a Vásárlóra.

 • Bankkártyás fizetés

laikus regisztrációval rendelkező Vásárló és szakmai regisztrációval rendelkező Vásárló részére is

Bankkártyás fizetés a „fizetés bankkártyával” feliratra kattintással lehetséges. Bankkártyás fizetés esetén a Vásárlót a kiválasztott áruk megrendelését követően a weboldal automatikusan átirányítja az UniCredit Bank (a továbbiakban: Bank) fizetőoldalára, ahol a Vásárló a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A Bank fizetési szerverén a bankkártya számát, lejárati dátumát, valamint a bankkártya hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) kell megadni. A Bank a dombornyomott VISA, Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, amelyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben a Maestro bankkártyán ilyen nem található, a Vásárló a saját bankjánál tud érdeklődni. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat a Bank kizárólag abban az esetben fogadja el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi. A Vásárló a saját bankjánál tud érdeklődni azzal kapcsolatosan, hogy az elektronikus használatra kibocsátott bankkártyája alkalmas-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárlásra.

A bankkártya elfogadó adatai az alábbiak:

Név: Adrienne Feller Cosmetics Zrt.

Székhely: 5126 Jászfényszaru, Albert Einstein út 3.

Fióktelep: 1036 Budapest, Perc u. 2.

Cégjegyzékszám: 16-10-001818

Adószám: 25401013-12-16Telefonszám: +36 1 336 0466

E-mail cím: rendeles@panarom.hu

Az elfogadható bankkártyák emblémái az alábbiak:

 

 1. Visszaigazolás

A PANAROM a Vásárló részére a megrendelést elektronikus úton, a Vásárló által a regisztrációkor megadott e-mailre küldött e-mailben visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a Vásárló megrendelésétől számított 2 (két) munkanapon belül a Vásárló részére nem érkezik meg, úgy a Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A PANAROM a megrendelés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazoltaA szerződés a visszaigazolás Vásárló részére történő megérkezésével jön létre. A Vásárló részére a visszaigazolás akkor tekintendő megérkezettnek, amikor a visszaigazolást tartalmazó e-mail a Vásárló számára hozzáférhetővé válik. A szerződés létrejöttével PANAROM köteles a termékek kiszállítására, és Vásárló köteles a termékek vételárának a megfizetésére.

A TERMÉKEK ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE, SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

 1. Szállítási idő

A PANAROM által vállalt szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától, azaz a szerződés létrejöttétől számított átlagosan 2-10 nap. A megrendelt termék(ek) futárszolgálatnak adásának idejéről e-mail értesítést kap a Vásárló. A termékek kiszállítása a termékek futárszolgálatnak történő átadásától számított 1-4 munkanapon belül, 8 és 17 óra között történik.

Ha a PANAROM-nak a meghatározott termék nem áll rendelkezésére raktáron, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni és leegyeztetni a rendelés további menetét.,

 1. Szállítás

A laikus regisztrációval rendelkező Vásárló kizárólag a futárszolgálattal történő kiszállítást választhatja a megrendeléskor. A szakmai regisztrációval rendelkező Vásárló a futárral történő kiszállítás mellett választhatja a PANAROM telephelyén (1036 Budapest, Perc utca 2. IV. emelet) történő személyes átvételt is.

A futárszolgálattal történő kiszállítás a Vásárló által a megrendeléskor meghatározott szállítási címre történik. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott szállítási címen a kiszállítás időpontjában tartózkodjon olyan személy, aki a megrendelt termékek átvételére jogosult. Amennyiben Vásárló ezt nem biztosítja, minden ebből eredő kárért és költségért Vásárló felelős.

A felmerülő csomagolási és szállítási költségek a Vásárlót terhelik, amelynek összege Magyarországon fix egységár, amely a mindenkor piaci árváltozás függvényében, valamint esetlegesen más szállítóval történő szállítás esetében változhat. Külföldre történő szállítás esetében a szállítás költsége függ az adott országtól, ezért ez eseti alapon kerül meghatározásra. Külföldre történő szállítás esetén a szállítási költséggel kapcsolatosan információt a PANAROM Ügyfélszolgálatán kérhet. Szállítási költségen minden olyan költség értendő, amely a PANAROM székhelye / telephelye / fióktelepe és a Vásárló által megadott szállítási cím közötti kiszállítás kapcsán felmerül (pl. ha szükséges behajtási engedély kiváltása, akkor annak költsége is).

 1. Házhozszállítás

A megrendelt termék(ek) szállítása a GLS Futárszolgálattal történik. A PANAROM az áru házhozszállításán a Vásárló által a megrendelés feladásakor kiválasztott szállítási módot érti. A szállítás költségeit a Vásárló köteles a PANAROM részére megfizetni a vételár megfizetésével együtt.

Szállítási költségek:

Bankkártyás fizetés esetén:
Házhoz szállítás: 1190 Ft
GLS csomagpontra történő szállítás: 890 Ft

Utánvétellel történő fizetés esetén:
Házhoz szállítás: 1590 Ft
GLS csomagpontra történő szállítás: 1290 Ft

Sikertelen kézbesítés esetén a fuvarozó értesítést hagy a Vásárlónál, ezután a Vásárló a PANAROM-nál újabb szállítási határidőt egyeztethet. Sikertelen szállítás esetén a Vásárló a szállítással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség megtérítésére köteles, beleértve a visszfuvar költségeit is. Az újabb kiszállítás időpontja a korábban sikertelen kiszállítással kapcsolatban felmerült valamennyi szállítási költség (kiszállítás és visszaszállítás költségeinek) megtérítése után történik.

Ha a megrendelés bruttó értéke meghaladja az ONLINE ÁRUHÁZ-ban közölt aktuális értéket, akkor a szállítás díjmentes. Ez a díjmentesség jelenleg laikus vásárlás estén bruttó 20.000,- (húszezer) Ft, szakmai vásárlás estén bruttó 30.000,- (harmincezer) Ft rendelési összegnél vagy ezen összeg feletti rendelés esetén irányadó.  A díjmentes szállítás csak egy, a Vásárló által a megrendeléskor megadott szállítási címre vonatkozik. Amennyiben a Vásárló több szállítási címet határoz meg, akkor a díjmentes szállítással történő rendelés leadása esetén a díjmentes szállítás csak egy magyarországi szállítási címre vonatkozik.

 

 1. A Termékek ellenőrzése

A Vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomag tartalmát (a termékeket) fajta és mennyiség szerint tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követően a termékek fajtájával és mennyiségével kapcsolatos hiányosságokra vonatkozó reklamációkat a PANAROM nem fogad el. A termékek fajtájával vagy mennyiségével kapcsolatos panasz esetén a Vásárló a panaszt a GLS Futárszolgálat formanyomtatványán teheti meg. A GLS Futárszolgálat a formanyomtatványt továbbítja a PANAROM részére. Amennyiben a Vásárló a kiszállításkor nem él a termékek fajtájával vagy mennyiségével kapcsolatos kifogással, abban az esetben a későbbiekben ilyen kifogással nem élhet. A termékek fajtájával és mennyiségével kapcsolatos kifogás kizárólag abban az esetben elfogadható, ha a kiszállított termékek fajtája és mennyisége eltér a Vásárló által leadott, és a PANAROM által visszaigazolt termékek fajtájától és/vagy mennyiségétől.

A Vásárló a termékek átvételét követően ésszerű időn belül köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól a PANAROM-ot írásban haladéktalanul értesíteni.

A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vásárló vagy a Vásárló érdekében eljáró személy részére történő átadásával száll át a Vásárlóra.

 1. ELÁLLÁS

A Vásárló jogosult a megrendelést követően, de még a megrendelt terméknek a szállítással megbízott futárszolgálat részére történő átadását megelőzően a megrendeléstől elállni. Ezt az igényét elektronikus úton, írásban jogosult jelezni a PANAROM I. pontban szereplő e-mail címén. Ebben az esetben a Vásárlót semmilyen költségviselés nem terheli, és nem köteles a megrendelt termékek vételárának a fizetésére.

Ha a kiszállítás már megtörtént, elállási joggal a Fogyasztó rendelkezik a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül. Az elállási joggal írásban lehet élni, a PANAROM-nak címzett nyilatkozatban. Az elállást a Fogyasztónak nem kell indokolnia. Az elállásról szóló nyilatkozatot a Fogyasztó elküldheti e-mailen, faxon, postai úton vagy futárral.

A termék(ek) kiszállítását követően történő elállásra a Fogyasztó kizárólag abban az esetben jogosult, ha azon termék(eke)t nem bontotta fel és nem használta. A termékek zárt csomagolású termékek, amelyek egészségvédelmi és higiéniás okokból a felbontást követően nem küldhetők vissza.

A Fogyasztó az elállás jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A Kormányrendelet 2. számú mellékeltében található nyilatkozat-minta az alábbi:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa el a PANAROM részére)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………..

A Fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………………….

A Fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………….

A Fogyasztó (k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ……………………………………………………………….

Az elállás joga határidőben érvényesített akkor is, ha a Fogyasztó a nyilatkozatát a meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A Fogyasztó terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogával határidőn belül élt.

Elállás esetén a Fogyasztó köteles azon terméke(ke)t, amelyekre vonatkozóan a szerződéstől elállt, haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a PANAROM mindenkori székhelyére. A termék(ek) visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Portósan feladott küldeményt a PANAROM nem köteles átvenni; amennyiben átveszi, jogosult a Fogyasztó részére visszatérítendő összegből levonni a termék(ek) visszaküldésével kapcsolatosan általa kifizetett összeget. A terméke(ke)t postai úton nem lehet visszaküldeni, kizárólag futárszolgálat útján, vagy személyesen lehet a PANAROM mindenkori székhelyére visszajuttatni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Az elállási jog gyakorlása esetén a PANAROM haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. PANAROM kizárólag abban az esetben köteles a kifizetett vételár teljes összegének a visszatérítésére, amennyiben a Fogyasztó bontatlan és újraértékesítésre alkalmas, meg nem rongált csomagolású terméke(ke)t küld vissza PANAROM részére.

A PANAROM a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.  Bankkártyával történő fizetés esetén a fizetési móddal megegyező módnak az átutalással történő visszafizetés tekintendő. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján PANAROM a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, PANAROM nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a PANAROM mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a PANAROM-ot a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a Kormányrendelet 29. §-ában meghatározott esetekben. A Kormányrendelet 29.§-át a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

A tájékoztatást a Kormányrendelet 3. számú mellékletében foglalt mintatájékoztató alapján adjuk meg.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 1. Kellékszavatosság
 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
 • Ön a PANAROM hibás teljesítése esetén a PANAROM-mal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
 • Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a PANAROM számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a PANAROM költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a PANAROM adott okot.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
 • Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
 • Ön a PANAROM-mal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
 • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a PANAROM nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 1. Termékszavatosság
 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
 • Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
 • Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
 • A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
 • Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
 • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
 • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás
 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
 • Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a PANAROM jótállásra köteles.
 • Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
 • Jótállás alapján a jogosult igényelheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélést. A jogosult számára az igényérvényesítésre nyitva álló határidő a terméknek fogyasztó részére történő átadásától számított egy év. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Mentesül a kötelezett, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak a jogszabályból eredő egyéb jogait nem érinti.
 • Mikor mentesül a PANAROM a jótállási kötelezettsége alól?
 • A PANAROM jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

FELELŐSSÉG

A PANAROM nem felelős semmilyen kárért vagy költségért, amely az PANAROM ONLINE ÁRUHÁZ-hoz való csatlakozás miatt következett be. A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vásárló felelős a PANAROM ONLINE ÁRUHÁZ-hoz való kapcsolódásáért és az PANAROM weboldalán történő vásárlásért.

A PANAROM nem felelős semmilyen kárért, amelyet a Vásárló egyéni érzékenysége vagy allergiája okozott a termék használatakor vagy azt követően. A termékek a használati útmutatóban foglaltak betartásával, a szavatossági idő lejártáig használhatóak.

PANASZKEZELÉS MÓDJA, FOGYASZTÓVÉDELEM

PANAROM betartja a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, különösen, de nem kizárólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseit.

Fogyasztóvédelmi panaszokat vagy kifogásokat a PANAROM Vevőszolgálatának alábbi elérhetőségein lehet jelezni írásban vagy telefonon keresztül:

Postacím:        1036 Budapest, Perc utca 2.

E-mail: rendeles@panarom.hu

Tel:                  06-1-336-0466

A jogszabályi előírásoknak megfelelően PANAROM az írásbeli panaszokra 30 (harminc) napon belül válaszol; elutasító válasz esetén válaszát indokolja és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig megőrzi.

A panasz elutasítása esetén a PANAROM írásban tájékoztatja a Fogyasztót arról is, hogy panaszával melyik hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás kiterjed továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyére, telefonos és internetes elérhetőségére, valamint levelezési címére. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a PANAROM a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Ha a fogyasztó panaszát vagy kifogását szóban teszi meg személyesen a PANAROM Vevőszolgálatán, akkor azt a PANAROM nyomban kivizsgálja, és lehetőség szerint nyomban orvosolja is. Ha ez nem lehetséges, jegyzőkönyv felvételére kerül sor, aminek egy példánya átadásra kerül a panaszt tevőnek. A nem személyes megtett szóbeli panasz esetén jegyzőkönyv készül, amelyet PANAROM legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg elküldi a Fogyasztónak.

A területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség: Budapest Főváros Kormányhivatalának Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály (1052 Budapest, Városház u. 7.).

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a Vevőszolgálaton vásárlók könyve van arra az esetre, ha a Vásárló írásban, a Vevőszolgálaton kívánja megtenni a panaszt.

ADATVÉDELEM

PANAROM számára fontos a személyes adatok védelme, ezért a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat. PANAROM a jelen ÁSZF-fel összefüggésben végzett adatkezelési tevékenységéről itt ad részletes, érthető tájékoztatást, amely tájékoztatás a jelen ÁSZF elválaszthatatlan része honlapon történő elfogadásával a Vásárló hozzájárul az ismertetett adatkezelésekhez.

SPECIÁLIS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS KEDVEZMÉNY PROGRAMOK

 1. Aromaterapeuta kedvezmény program:

Minden aromaterapeutaként regisztrált Szakmai Vásárló, aki/amely nagykereskedelmi kedvezményre jogosult, a jelen ÁSZF elfogadásával automatikusan kedvezmény programban vesz részt, amelynek feltételei az alábbiak: a nagykereskedésben személyesen tett vásárlások és a webshopon történő vásárlások alapján az ADRIENNE FELLER COSMETICS ZRT. minden hónap elején (legkésőbb az adott hónap 10. napjáig) megvizsgálja az elmúlt 12 hónap vásárlását, és ez alapján a vizsgálatot követő hónaptól besorolja az adott Szakmai Vásárlót a következő kedvezményes sávok valamelyikébe:

 1. Nagykereskedelmi ár mínusz 5% nettó 500.000 Ft – 999.999 Ft közötti vásárlás esetén.
 2. Nagykereskedelmi ár mínusz 10% nettó 1.000.000 Ft – 1.999.999 Ft közötti vásárlás esetén.
 3. Nagykereskedelmi ár mínusz 15% nettó 2.000.000 Ft feletti vásárlás esetén.
 1. Kozmetikus kedvezmény program:

Minden kozmetikusként regisztrált Szakmai Vásárló, aki/amely nagykereskedelmi kedvezményre jogosult, a jelen ÁSZF elfogadásával automatikusan kedvezmény programban vesz részt, amelynek feltételei az alábbiak: a nagykereskedésben személyesen tett vásárlások és a www.panarom.hu illetve a www.adriennefeller.com webshopokon történő vásárlások alapján a ADRIENNE FELLER COSMETICS ZRT. minden hónap elején (legkésőbb az adott hónap 10. napjáig)  megvizsgálja az elmúlt 12 hónap vásárlását, és ez alapján a vizsgálatot követő hónaptól besorolja az adott Szakmai Vásárlót a következő kedvezményes sávok valamelyikébe. A kozmetikus regisztráló kedvezménye a www.adriennefeller.com oldalra egyaránt érvényes:

 

 1.  Nagykereskedelmi ár mínusz 5% nettó 750.000 Ft – 1.499.999 Ft közötti vásárlás esetén.
 2. Nagykereskedelmi ár mínusz 10% nettó 1.500.000 Ft – 2.999.999 Ft közötti vásárlás esetén.
 3. Nagykereskedelmi ár mínusz 15% nettó 3.000.000 Ft feletti vásárlás esetén.

 

 1. PTP (Panarom Tanácsadói Program):

Minden védőnő, szülésznő és dúla, aki regisztrált és kapott vagy igényelt saját kódot a jelen ÁSZF elfogadásával automatikusan részt vesz a PTP kedvezmény programban, amelynek feltételei az alábbiak: a Szakmai Vásárlóként regisztrált védőnő kap egy saját kódot, melyet az általa gondozott várandósoknak ad(hat) át felhasználásra a weblapon történő vásárlás céljára. Ha a kismama ezzel a kóddal vásárol a weboldalon 5 % kedvezményt kap a kosár értékéből, akkor a kosara értékének 10%-át a PANAROM jóváírja a Szakmai Vásárló online profilján pontok formájában. 1 pont=1 Ft.

A regisztrált Szakmai Vásárló minden saját vásárlásakor online a gondozottjai által a részére jóváírt pontot felhasználhatja. A pontokat Panarom tanfolyamokra nem használhatja fel a Tanácsadó.

Minden összegyűjtött pontot legkésőbb a tárgyi év 12. hónap 31. napja 23:59 percig kell felhasználnia, mert ezután a rendszer automatikusan törli.

 

***

 

 1. Tanfolyamon való részvétel után járó kedvezmények:

Az a hallgató, aki igazoltan részt vesz a 3 napos Aromaterapeuta Alapképzésen, automatikusan megkapja a kiskereskedelmi ár -10% kedvezményt, illetve a tanfolyam ideje alatt kizárólag a nagykereskedésben történő vásárlás esetén (Budapest 1036 Perc utca 2.) a kiskereskedelmi ár -10%-on felül extra 20% kedvezményt kap, amely kizárólag az aktuálisan általa látogatott Aromaterapeuta Alapképzés 3 napján történő vásárlásaira vonatkozik. Amennyiben webshopon vásárol a 3 napos Aromaterapeuta Alapképzés ideje alatt, úgy csak a kiskereskedelmi ár -10%-a mértékű kedvezményre jogosult, illetve a tanfolyam vége után is. Amennyiben ez a hallgató az alapképzés kezdetétől számított 12 naptári hónapon belül elvégez még 3 – kizárólag az okleveles aromaterapeuta képzés moduljai közé tartozó – tanfolyamot, úgy a kiskereskedelmi ár -10% kedvezmény nagykereskedelmi áron történő vásárlásra módosul a kedvezmény visszavonásáig terjedő teljes időtartamra. Amennyiben ez a hallgató az alapképzés kezdetétől számított 12 naptári hónapon belül nem végez el minimum 3 db – kizárólag az okleveles képzés moduljai közé tartozó – tanfolyamot, úgy a kiskereskedelmi ár -10% kedvezményétől elesik és a továbbiakban kizárólag kiskereskedelmi áron vásárolhat.

A hallgató minden – az okleveles képzés tanfolyamai közé tartozómodul – tanfolyam általa látogatott ideje alatt nagykereskedelmi áron vásárolhat a nagykereskedésben (Budapest 1036, Perc utca 2.).

 1. Szakmai vásárlóknak járó kedvezmények:

Az alábbi Szakmai Vásárlók jogosultak automatikusan nagykereskedelmi áron vásárolni a webshopban és a nagykereskedésben:

 

 • Okleveles aromaterapeuta
 • A teljes okleveles aromaterapeuta képzést egy összegben befizetett hallgatók
 • Aromaterapeuta Alapképzést + 3 (okleveles aromaterapeuta képzés blokkjai közé tartozó) tanfolyamot elvégzők
  Kozmetikus
 • kozmetikus tanuló
 • Fitoterapeuta
 • Természetgyógyász
 • Gyógy-és aromanövény szakon szerzett egyetemi végzettség
 • Szülésznő
 • Dúla
 • Védőnő
 • Gyógyszerész
 • Orvos
 • Gyógymasszőr
 • Regeneráló balneoterápiás masszőr
 • Sportmasszőr
 • Egyéb masszőr (egyedi elbírálás alapján)
 • Gyógytornász
 • egyéb, egyedi elbírálás alapján.

 

 1. A kedvezményes vásárlásokra vonatkozó általános szabályok

A PANAROM a jelen “SPECIÁLIS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS KEDVEZMÉNY PROGRAMOK” fejezetben írt kedvezményeket egyoldalú döntése alapján nyújtja abban az esetben, ha a vásárló a PANAROM megítélése szerint megfelelően igazolja az adott igénybe venni kívánt kedvezményre való jogosultság valamennyi feltételének fennállását a PANAROM számára.

A PANAROM a jelen “SPECIÁLIS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS KEDVEZMÉNY PROGRAMOK” fejezetben írt kedvezményeket egyoldalú döntése alapján bármikor jogosult a jövőre nézve módosítani és megszüntetni, amellyel kapcsolatban a teljes felelősségét kizárja.

 

***

 1. számú melléklet

45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29.§-a

A fogyasztó nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási és felmondási jogát

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

A fenti 8. pontban meghatározott esetben a 20. § szerinti elállási és felmondási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre terjed ki.

 

 

 
 

“Még egyszer (de sosem elégszer) köszönöm nektek az alapképzés során közösen eltöltött időt.

Rengeteget tanultam tőletek (príma alapot kaptam az augusztusi gyógy- és fűszernövénytermesztő vizsgámhoz); köszönjük, hogy átadtatok hatalmas tudásotokból és tapasztalatotokból egy szeletet – remélem, a folytatásnak is részese lehetek.

Áradt belőletek a fény, a szeretet, a kedvesség – mindez a lehető legtermészetesebb módon.
Köszönjük, hogy vagytok nekünk, és segítitek az ébredezőket ráeszmélni a valódi értékekre, a valódi mivoltukra.

Ilyenek az igazi fénymunkások.”

Gyöngyi – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Szavakba nem tudom önteni a mai napot! Megérintett nagyon, mély történések zajlanak bennem. A mai nap számomra maga a csoda volt!

D. Attiláné – Nő gyönyörű változásai
 

Csoda volt! Nagyon köszönöm a sok bölcseletet, melyet magamba szívtam, használni és beépíteni fogom az életembe.

R. Krisztina – Nő gyönyörű változásai
 

Ritka alkalom, hogy azt érezhetem, hogy sokkal többet kaptam, mint vártam egy tanfolyamtól. Egészen mást. Nem tudtam, miért, csak azt, hogy ott a helyem. A nő gyönyörű változásai és Feller Adrienne. Egész életemben elkísérnek. Csak bízom benne, hogy miután feldolgoztam érzelmileg, tudok belőle beépíteni

S. Anikó – Nő gyönyörű változásai
 

Csodás, tiszta környezet. Elhivatott munkatársak. Csodás tananyag, érthető, kézzelfogható, használható tudás, mely rögtön az első tanfolyam után alkalmazható.

K. Mónika – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Varázslatos volt a 3 nap, szakmaiságát tekintve professzionális, az előadások fantasztikusak, érdekesek voltak számomra. Hiánypótló ez az egész téma, és azt érzem, hogy ezt tovább kell vinni a világban, és tovább tanulni mélységeiben. Sok képzésen voltam mér életemben, de itt jó volt tanulni, fejlődni és sehol nem tapasztaltam ekkora szakmaiságot, alázatot.

H. Judit – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Minden lánynak, menyasszonynak, feleségnek, vagyis minden nőnek kötelezővé tenném, hogy végezzen el egy ilyen tanfolyamot. Sokkal boldogabb életet varázsolnának utána, bárhol is járnak. Köszönöm, hogy részt vehettem, nagyon hálás vagyok.

P. Mónika – Bennünk élő Istennők
 

Angyali érintésedtől gyógyult testem-lelkem. Hálás köszönet. Sikerült ellazulnom, azt éreztem, hogy langyos nap sütötte, virágos, pipaccsal teli réten szaladgálok. Angyali volt!

I. Mariann – Szakmai gyakorlat alany
 

Először is köszönöm a lehetőséget ehhez a csodálatos élményhez, de akár nevezhetném terápiának is. Teljesen el tudtam lazulni (egy mély relaxáció), amelynek akár gyógyító hatása is van, totális stresszoldás. A hölgy nagyon jól végezte a munkáját, mondhatni profi! Gratulálok neki és az egész csapatnak!

K. Gizella – Szakmai gyakorlat alany
 

Nagyon jól éreztem magam. Szép és illatos :) környezetben, színvonalas előadást hallottam, sok hasznos ismerettel lettem gazdagabb egy nagyon kedves előadótól. Köszönöm Rita!

M. Zsóka – Babaápolás és babamasszázs
 

Nagyon jól éreztem magam, az elméleti rész is izgalmas, élvezetes volt. A tananyag mennyisége számomra pont jó volt: nem túl sok, de mégis rengeteget tudtam tanulni. Az előadás minősége is kiváló, összességében egy csodálatos napon vagyok túl.

M. Enikő – Babaápolás és babamasszázs
 

Nagyon hasznos volt a tanfolyam. A masszázs technika leírása nagyon jól fog jönni a későbbiekben :) Minden leendő vagy gyakorló anyukának szívből ajánlom! <3

P. Vera – Babaápolás és babamasszázs
 

Szuper volt Ritával a babaápolás-babamasszázs képzés. Szakszerű betekintést nyerhetünk, amit szívesen és örömmel fogok alkalmazni a mindennapokban.

T. Nikolett – Babaápolás és babamasszázs
 

Ismét egy fantasztikus kezdeményezés résztvevője lehettem.

D.Gabriella – Aromakonyha
 

Végtelenül inspiráló volt az I. Aromakonyha! Alig várom, hogy a hétvégén a családomnak is elkészítsem az itt elsajátított recepteket. Köszönjük az élményt!

P.Orsolya – Aromakonyha
 

Csodálatos környezetben, nagyszerű előadóktól, várakozáson felüli előadásokat kaptam. Inspiráló, felemelő napok voltak, sok szeretettel és lelki simogatással. Köszönöm mindazt, amit kaptam!

M.Éva – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Nagyon boldog vagyok, hogy eljöttem erre a csodálatos, lélekemelő képzésre. Igazán megérintett! Köszönöm! Egy új élet kezdetén állok!

B.Márta – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Ez a 3 nap csoda volt. Voltam már sok tanfolyamon, de amit itt kaptam az felülmúlta minden elvárásom.

E. Orsolya – Aromaterapeuta Alapkézés
 

Az oktatók segítőkész, igaz emberek! Ittam minden szavukat! Biztos vagyok a további találkozásokban is. A befizetett összeg mértéke eltörpül amellett, amit kaptam.

P. Tímea – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Csodálatos volt! Olyan ajtók nyíltak ki előttem, amelyek létezéséről nem is tudtam. KÖSZÖNÖM!

K. Noémi – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Régi vágyam teljesült azzal, hogy részt vehettem egy parfüm készítő tanfolyamon. A legfantasztikusabb, hogy mindezt a csodát a Panaromban élhettem át. Nagyon KÖSZÖNÖM Adrienne ezt a hihetetlen utazást az illatok világába.

P.Helga – Illatkeverés workshop
 

Nagyon jól éreztem magam és bízom benne, hogy lesz egyéves képzés is – olyan, ami nem ütközik az aromaterapeuta képzés időpontjaival és akkor ideköltözöm :)

Sz. Eszter – Illatkeverés workshop
 

Ma egy új oldalát ismertem meg az aromaterápiának. Imádom, hogy ér kérdezni és minden gondolat, minden alkotás elfogadható és jó. Rég vágytam erre a tudásra, ami megtanít hogyan fessünk egy gyönyörű festményt, amihez az illatok a festékek és az érzéseink az ecset. Varázslatos, csodálatos, megigéző, elmondhatatlan. Hálásan köszönöm, hogy részese lehetek!

G. Zsuzsi – Illatkeverés workshop
 

Nagyon varázslatos volt köztetek lenni. Kaptunk szeretetet, ölelést és új tudást, valamint szemléletet. Szeretném, ha lenne folytatás!

G.Katalin – Illatkeverés workshop
 

Amióta először átléptem a Panarom kapuját, azóta ámulok. Folyton megdöbbentően sokat kapok Tőletek. És én mind magamba szeretném szívni. Én csak úgy hívom: “Ez a Panarom életérzés!”
Köszönöm Nektek, hogy részese lehetek ennek a rengeteg csodának!

G. Krisztina – Illatkeverés workshop
 

Kedves Adrienne és Ágota! Úgy érzem tündérképzőbe jöttem. :) Ez nem aromaterápia, hanem annál sokkal több. Nagyon örülök, hogy ti támogattatok és hálás vagyok a sorsnak, hogy hozzátok vezetett.

K. Karolina – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Már jó ideje használom a termékeket, és nagy izgalommal készültem a képzésre, de meg kell hogy mondjam, minden képzeletemet felülmúlta! Élmény és boldogság volt itt lenni! Alig várom a következő képzést!

M. Gabriella – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Felülmúlta az elképzelésemet ez a három nap! Elképesztő mennyiségű információval  és élménnyel gazdagodtam, lehengerlő volt mindegyik előadás! Köszönöm, hogy részese lehettem és köszönöm azt a sok pozitív energiát, amivel feltöltődtem ezalatt! :) Varázslatos és inspiráló volt!

P. Vera – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Kiemelném a letisztult, szép, harmonikus környezetet. JÓ VOLT ITT LENNI! Nemsokára remélem módom lesz folytatni. Alig várom!

P. Ildikó – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Többet kaptam, mint amit vártam! Elégedett vagyok a  képzéssel, leginkább az oktatók személye nyűgözött le, órákig tudnám őket hallgatni. Kíváncsian és izgatottan várom a folytatást… Köszönöm!

B. Adrienn – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Fantasztikus előadóktól fantasztikus előadásokat hallhattunk. Köszönöm, hogy a hatalmas tudásukból részesülhettem!

S. Ildikó – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Életem folyamán sok képzésben volt részem. Ez a képzés olyan minőségű, amelyen semmilyen hiányérzetem nincs. Többet kaptam, mint ami a legmerészebb gondolataimban volt. Köszönöm!

W. Zsuzsanna – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Őszintén szólva, ilyen színvonalas képzésben még sosem vettem részt. Mindkét oktató elragadó személyiség, akik hatalmas tudással rendelkeznek. Öröm volt hallgatni őket.

S. Noémi – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Köszönöm a három nap csodát, és hogy kinyitottátok a kaput, amely előtt álldogáltam éveken át.

V. Ilona – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Köszönöm a képzést, az itt hallott hihetetlen nagy tudásanyagot, a kedvességet, a szeretetet.

Gy. Betti – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Eddigi életem során rengeteg továbbképzésen, tanfolyamon vettem részt, de ez minden eddigit felülmúlt. Egy terápia, amit folytatni kell.

K. Barbara – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Amikor beléptem a Panarom ajtaján, éreztem, hogy hazaértem. Nem kell ennél több.

K. Bernadett – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Rengeteg ismeret, csodás receptek, lélekmelegítő történetek, sugárzó előadóktól lehengerlő előadások! Köszönöm!

Sz. Zita – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Fantasztikus három nap volt! Lenyűgözött az oktatók hihetetlen tudása, kedvessége! Köszönöm!

R. Barbara – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Mióta elvégeztem a kozmetikus iskolát, nem voltam olyan fantasztikus tanfolyamon, mint ez a három napos alapképzés. Két szóval tudnám összefoglalni azt, amit most érzek, a tanfolyam után: a köszönet és a hála! Köszönöm szépen az itt tanultakat és a szuper előadásokat!

V. Orsolya – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Hálás vagyok az Életnek, hogy összesodort a Panarom termékeivel, melyek segítségével eljutottam eme 3 napos képzésre, ami maga volt a csoda. Külön köszönet Adrienne-nek és Ágotának, hogy kirobbanó energiájuk, hihetetlen tudásuk és szeretetáramlásuk által inspirálnak. ez nem csak egy “sima” aromaterapeuta képzés, hanem egy örömteli és spirituális utazás is, melyet örömmel folytatok tovább és biztos, hogy e csodálatos közösség részévé szeretnék válni.

M. Anikó – Aromaterapeuta Alaptanfolyam
 

Köszönöm! <3 Köszönöm! <3 Köszönöm! <3

Egy olyan csodában volt részem, amit mindenkinek meg kellene tapasztalnia, kortól és nemtől függetlenül! Hálás vagyok, hogy itt lehettem!

P. Helga – Aromaterapeuta Alaptanfolyam
 

Csodálatos utazásban volt részem a 3 nap alatt, melyet két istennő, Adrienne és Ágota kísért az illatok varázslatos birodalmába. Köszönöm minden pillanatát, illatát! Fantasztikus az a bölcsesség, tisztelet, alázat, tapasztalat és minden, amit Adrienne és Ágota képvisel. Hálásan köszönöm, amit kaptam tőlük.

V. Viktória – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Nagyon érdekesnek tartottam az előadást, egészen más szemszögből közelíti meg a női mivoltunkat! Azt hiszem, önbizalom növelő kurzusnak is nevezhetnénk. Kicsit több időt kellene szánni ezekre a dolgokra ebben a rohanó világban. Nagyon jól éreztem magam, remélem lesz még lehetőségem hasonló alkalmakra. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem!

K. Orsolya – Bennünk élő Istennő workshop
 

100% elégedettség :)

G. Ildikó – Szenvedélyünk az Élet tanfolyam
 

Hálás szívvel köszönöm, ez a nap ajándék volt számomra! További sok sikeres tanfolyamot kívánok, így jó, ahogy csináljátok!

F. Katalin – Szenvedélyünk az Élet tanfolyam
 

Ágota szenvedélye az illóolajok iránt teljesen magával ragadott engem is. Csodálom a tudását! Nagyon élveztem a mai napot, köszönöm!

C. Daniella – Szenvedélyünk az Élet tanfolyam
 

Csodálatos nap volt! Rengeteg hasznos tudással és örömmel, valamint “belső napsugárral” gazdagodtam. Köszönöm, hogy itt lehettem, biztosan találkozunk még! :)

V. Alexandra – Szenvedélyünk az Élet tanfolyam
 

Igazi kis “nyugalom szigete”, jó volt megérkezni, tanulni, töltődni, új inspirációkkal távozni. Köszönöm!

Sz. Szilvia – Szenvedélyünk az Élet tanfolyam
 

Köszönöm, hogy itt lehettem! Imádtam minden percét! Ágota zseniális stílusa és előadásmódja további pluszt adott ennek a csodaszép napnak. Külön köszönet azért, hogy test-lélek-szellem hármas megközelítésben foglalkoztunk az illóolajokkal.

K. Adél – Szenvedélyünk az Élet tanfolyam
 

Köszönöm, hogy egy napban megkaptam azt a segítséget, amivel otthon a problémákat meg tudom oldani.

H. Vera – Szenvedélyünk az Élet tanfolyam
 

Hálásan köszönöm Nektek ezt a csodás ajándék-napot, mely valóban ajándék volt számomra. Régóta készültem hozzátok, hogy megismerjem az aromaterápia csodálatos világát, nagy öröm számomra, hogy végre eljutottam ide. Rengeteg hasznos információt kaptam a mai napon, egy igazán gyógyító női közegben, napokig maradnék még, és hallgatnám Ágotát.

F. Réka – Szenvedélyünk az Élet tanfolyam
 

Ismét rengeteg hasznos információval gazdagodtam. Jó volt itt lenni! Ágota egy angyal :)

K. Lilla – Szenvedélyünk az Élet tanfolyam
 

Mindig nagy örömmel jövök és rendkívül élvezem az ittlét minden percét. Így volt ez most is, bár jórészt ismétlés volt számomra, tekintettel arra, hogy az aromaterapeuta képzésben részt vettem évekkel ezelőtt.

F. Zsuzsa – Szenvedélyünk az Élet tanfolyam
 

Köszönöm, hogy itt lehettem! Sok hasznos információt kaptam! Kedvencem a Fény esszencia, a Levendula aromavíz, a Teafa illóolaj és a Jóni masszázsolaj… és biztos vagyok benne, hogy lesz más is! :)

M. Hajnalka – Immunerősítés workshop
 

Nagyon jól éreztem magam. Már csak a hangulat miatt is érdemes eljönni. Már voltam más képzéseteken is, az Ismerkedés az aromaterápiával egy napos tanfolyamon. Jövök még!

V. Marianna – Immunerősítés workshop
 

Már a belépés pillanatában megtörténik a csoda… rögtön, ahogy megérzed az illatokat!

S. T. Adrienne – Immunerősítés workshop
 

Gondolkodásra serkentő… az illatok megnyitják az elmét… Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem

M. Magdolna – Immunerősítés workshop
 

Hihetetlen! Csodálatos! Imádtam minden pillanatát! Nagyon sokat tanultam! Hálás köszönet Adrienne-nek!

O. Gabriella – Immunerősítés workshop
 

Mindig megtalálom, amire épp szükségem van, ha itt vagyok. Köszönöm!

Az oktatók, a környezet tisztaságot és harmóniát sugall, amivel a Panarom falain kívül egyre ritkábban találkozik az ember!

B. Hajnalka – az Intézetünk hallgatója
 

Mindenütt jó, de legjobb otthon! A hawaii-i nép szerint több otthonunk – ohana-nk van életünkben. Legyen ez munkahely, barátok, hobbiszakkör… Itt mindig úgy érzem magam, mintha hazaérkeznék. Köszönöm azt a rengeteg figyelmet, türelmet és segítséget, amit itt kapok minden alkalommal!

L. Mónika – az Intézetünk hallgatója
 

Nagyon jó volt itt lenni, köszönöm. Már függő vagyok, és ez most még jobban megerősített. Nem vagyok szakmabeli, a lányom jár a Panaromba és ő szerettette meg velem az illóolajok használatát. Sokat kaptam az illóolajoktól eddig is, és ezután is fogom használni őket.

F. K. Katalin – Immunerősítés workshop
 

Nagyon hasznos volt ez a másfél óra. Számomra eddig ismeretlen terület volt az aromaterápia világa, de az előadás annyira tetszett, hogy biztosan mélyebben el fogok merülni a témában. Nagyon kellemes és megnyugtató a környezet, jövök máskor is!

H. Ibolya – Immunerősítés workshop
 

Nagyon-nagyon tetszett a workshop, amit Adrienne tartott! Személyes volt, informatív, közvetlen. Remélem lesz még ilyen alkalom!

K. Olga – Immunerősítés workshop
 

Végtelenül hálás vagyok, hogy itt lehettem! Zseniális és csodálatos volt minden! Itt minden maga a földi Mennyország! Varázslatos élmény volt, köszönöm!

B. Csilla – Immunerősítés workshop
 

“Nagyon tetszett a tanfolyam. Adrienne és Ágota nagy szakmai tudással rendelkezik, ez érződik a képzésen. De ennél sokkal fontosabb, hogy olyan lelkesedéssel beszélnek az aromaterápiáról, hogy az első pillanattól kezdve jókedvre és lelkesedésre ösztönzik a hallgatót.”

P. Dóra – az Intézetünk hallgatója
 

“Én köszönöm, hogy itt lehettem és kinyitottátok nekem ennek a varázslatos világnak a kapuját. Úgy érzem, innen csak előre van. A termékek csodálatosak. Az oktatás érdekes, kicsit a végére besűrűsödött, rengeteg információt kaptunk. Ennek ellenére végig élvezetes, vidám hangulatban teltek a napok.”

Sz. Éva – az Intézetünk hallgatója
 

“Köszönöm. Számomra ez a három nap, amellett, hogy rengeteg hasznos információval gazdagodtam, egy teljes lelki feltöltődést adott. Iránymutató a lelki zűrök és problémák tengerében és megoldásában. Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Ezt mindenkinek át kell élnie!”

Sz. Rita – az Intézetünk hallgatója
 

“Régóta ismerem és használom a Panarom termékeit és örülök, hogy végre első kézből tanulhattam az illóolajok áldásos hatásáról. Maximális elégedett vagyok az oktatás színvonalával, örömmel jövök a következő tanfolyamra is.”

K. Nikolett – az Intézetünk hallgatója
 

“Az előadók felkészültsége példaértékű! A szenvedély, amivel át kívánják adni a tudásukat lenyűgöző, inspiráló. Tudásukon látszik, hogy alkalmazzák és életfilozófiaként élik meg az illóolajok világát. Köszönöm!”

P. Réka – az Intézetünk hallgatója